ANUNŢ

Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza prin DJST ARGES,  in perioada  18 mai - 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016, conform Ordinului nr. 417 /27.04.2016 emis de Ministerul Tineretului si Sportului.

proiectedjst

(click aici pentru download ordin MTS - format PDF)

(click aici pentru download Ghidul solicitantului 2016 pentru concursurile de proiecte finantate de MTS - format pdf)

(click aici pentru download Anexe la Metodologia CNPT, CNPS si CLPT 2016)

Tema concursului:

 Stimularea implicarii tinerilor la viata societatii.

Obiectivele concursului:

  • Imbunatatirea ofertei de educatie non-formala;
  • Stimularea interesului tinerilor si studentilor de a participa la activitati de educatie non-formala;
  • Directionarea educatiei non-formale spre reintegrarea sociala a tinerilor exclusi social, asigurarea mentinerii sau restabilirii accesului la educatia formala în paralel cu o reala promovare a învatarii non-formale si informale si a recunoasterii competentelor dobândite;
  • Cresterea gradului de participare a tinerilor si studentilor la viata comunitatii, sub toate aspectele ei, sociale, educationale, culturale, economice, de sanatate;
  • Cresterea gradului de participare a tinerilor si studentilor la vot;
  • Cresterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanta implicarii în activitati de voluntariat;
  • Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri si student

Prioritati:

Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunitati reduse (tineri cu dizabilitati, tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului, tineri care apartin etniei roma, tineri care apartin minoritatilor sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare (NEETs), tineri imigranti etc.).

Aplicantii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizatiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiintate legal si cu sediul în România, astfel:

  • asociatii, fundatii si federatii, constituite si care functioneaza conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Fundatiile Judetene pentru Tineret si a Municipiului Bucuresti si Fundatia Nationala pentru Tineret, care functioneaza conform Legii nr. 146/2002 cu modificarile si completarile în vigoare.

Calendarul de desfasurare a concursului:

- depunerea proiectelor: 18 mai - 16 iunie 2016, între orele 8-16 (cu exceptia zilelor nelucratoare), la secretariatul DJST Arges cu sediul în Pitesti, str. Grivitei, nr. 1-3, judetul Arges sau prin posta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Arges, prin posta, înregistrate dupa data de 16 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Arges dupa data de 16 iunie 2016, ora 16.00);

-  etapa de selectie, eliminatorie, fara punctaj (de analiza administrativa):17 – 21 iunie 2016;

- afisarea rezultatelor etapei de analiza administrativa: 22 iunie 2016;

- depunerea clarificarilor si completarilor: 23 -29 iunie 2016;

- verificarea clarificarilor si completarilor depuse: 30 iunie – 01 iulie 2016;

- afisarea rezultatelor etapei de selectie, eliminatorie, fara punctaj (etapa administrativa): 01 iulie 2016;

- etapa de selectie pe baza de punctaj (evaluarea pe baza de punctaj): 01 - 05 iulie 2016;

- afisarea rezultatelor: 06 iulie 2016;

- depunerea contestatiilor: 07 - 08 iulie 2016;

- analiza contestatiilor: 11-14 iulie 2016;

- afisarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016

- perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Arges   este 63400 lei, cu o limita maxima pe proiect de 10.000 lei. Aceasta limita poate fi extinsa cu 2.000 lei alocati pentru activitati de formare pentru membrii organizatiei si voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizationala (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obtine de pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului si pe site-ul DJST Arges www.djstarges.ro

Informatii suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .