premiera in judetul Hunedoara

 

Ministerul Tineretului si Sportului  prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arges   organizeaza in vacanta de vara 2016, urmatoarele tipuri de tabara :

tabere nationale si tabere  tematice  astfel : 

 1. 1.TABERE NATIONALE :

 

1.TABARA NATIONALA DE SAH – editia a III-a

Tema proiectului,,Cel mai bun castiga’’

Perioada de desfasurare: 10-16.07.2016

Numar locuri :40 +4 cadre didactice insotitoare de specialitate

Servicii oferite de organizatori: cazare si masa gratuit

Participanţii vor suporta cheltuielile de transport până la Centrul de Agrement Corbeni.

Loc de desfasurare : Centrul de Agrement Corbeni din comuna Corbeni, Judetul Arges.

Perioada de înscriere:

Înscrierile încep la data de 27.06.2016 şi se termină la data de 01.07.2016.

Selecţia candidaţilor 02.07.2016 ;

Comunicarea rezultatelor 02.07.2016

2.TABARA NATIONALA - ,,Ecologie Montana’’- editia a I-a

Tema proiectului,,Descopera natura’’

Perioada de desfasurare: 26.07-01.08.2016

Numar locuri : 40 +4 cadre didactice insotitoare de specialitate

Servicii oferite de organizatori: cazare si masa gratuit

Participanţii vor suporta cheltuielile de transport până la Centrul de Agrement Corbeni.

Loc de desfasurare : Centrul de Agrement Corbeni din comuna Corbeni, Judetul Arges.

Perioada de înscriere:

Înscrierile încep la data de 01.07.2016 şi se termină la data de 10.07.2016.

Selecţia candidaţilor 10.07.2016 ;

Comunicarea rezultatelor 11.07.2016

3 .Tabara Nationala - ,,Mestesuguri Populare Romanesti’’ -editia a VII-a

Tema proiectului: ,,TRADITII POPULARE SI MESTESUGURI POPULARE ROMANESTI’’ ; (lucrarile prezentate trebuie sa respecte traditia locala a genului)

Perioada de desfasurare: 18-24.08.2016

Numar locuri :40 +4 cadru didactic  insotitor de specialitate

Ocupate : 30 +3 (Judetele: Harghita, Vrancea, Vaslui)

Disponibile: 10+1

Servicii oferite de organizatori: cazare si masa gratuit

Participanţii vor suporta cheltuielile de transport până la Centrul de Agrement Corbeni.

Loc de desfasurare : Centrul de Agrement Corbeni din comuna Corbeni, Judetul Arges.

Perioada de înscriere:

Înscrierile încep la data de 23.07.2016 şi se termină la data de 01.08.2016.

Selecţia candidaţilor 02.08.2016 ;

Comunicarea rezultatelor 03.07.2016

 

Criterii de eligibilitate pentru taberele nationale din Judetul Arges:

Criterii eliminatorii

Aplicanţii trebuie:

 • Să fie elevi/tineri într-o formă de învătamânt;
 • Să aibă vârsta între 10-18 ani;
 • Să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
 • Sa fie apţi din punct de vedere medical;
 • Sa aiba acordul scris al parintilor in vederea participarii la tabara

  CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE

Nr.

crt.

Criterii de selecţie Punctaj maxim

Punctaj

acordat

1

Criteriul participativ

-implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare - dovedită prin adeverinţa, diplome, contracte de voluntariat;

 20 pct.

 
2

Criteriul social                            

 - tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate.

20 pct.

 
3

Criteriul motivaţional

-scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină) (Formular Anexat)

20 pct.  
4

Criteriul performantelor scolare

- elevi participanti la olimpiadele scolare, clasati pe locurile I –III, la fazele nationale si internationale – dovada constand in diplome

20 pct.  
5

Criteriul adecvării la domeniu

- dovezi ale cunostintelor, abilităţilor şi competentelor  în domeniu *

20 pct.  
  TOTAL 100 pct.  

 Nota: Documementele justificative reprezentand dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative vor fi scanate si tranmise prin posta electronica impreuna cu celelalte documente

*) – dovedit prin diplome / adeverinte  privind participari la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri in domeniu/ recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de invatamant de care apartine.

Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională/tematica se realizează pe e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel./fax: 0348/418348,  în baza următoarelor documente:

 1. formularul tip de înscriere (formular anexat);
 2. documentul de identitate (CI)/ certificate de nastere) – în copie;
 3. diplome / certificate / adeverinţe / contracte de voluntariat /recomandari  etc.- în copie;
 4. acordul scris al parintilor.

     Finanţarea desfăşurării taberei naţionale este asigurată de către Ministerul Tineretului şi Sportului, tinerii selectaţi urmând să suporte cheltuielile de transport.

     Participanţii vor avea documente de înscriere şi fise medicale eliberate de către medicul de familie sau medicul şcolii care vor conţine avizul epidemiologic şi vaccinările.

   Pentru taberele nationale si tematice  obligatoriu participantii sa fie din trei judete.

Pentru informaţii suplimentare şi alte relaţii, vă rugăm să ne contactaţi la unul din următoarele numere de telefon: 0348/418348 sau 0736345493, responsabil proiect PUENEA GABRIELA

 

 

 

 

 

TABARA NATIONALA/ TEMATICA  :

 

FORMULAR DE îNSCRIERE

I. Elemente de identitate ale solicitantului

●Numele şi prenumele ...................................................…………………………………………

●Vârsta … …….. Sex: □ M             □ F; serie/nr. CI: ...............……

● Adresa completă ……………………..................................................................................

● Contact (Telefon/ fax/ e-mail):……. ...................................................................................

II.Categorie beneficiari

 1. tineri, elevi/studenţi □
 2. tineri absolventi □
 3. tineri cu activitate recunoscută  şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului
 4. fără venituri (şomeri) □
 5. tineri din mediul rural  □
 6. tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi □
 7. voluntari ONGT □
 8. altă categorie □

III. Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea.

IV. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului.

V. De ce vrei să participi la această tabără ?( Răspunsul  este sub formă de eseu/scrisoare de intenţie-maxim o pagină-).

…………….....................................................................................................................……………………………

…………….....................................................................................................................……………………………

…………….....................................................................................................................……………………………

…………….....................................................................................................................……………………………

…………….....................................................................................................................…………

Data … ...............                                                             Nume şi prenume

                                Semnătura     

SE VOR ATASA DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

 

 

 

 1. Tabere Tematice

 

1. Tabara Tematica ,,Impreuna in tabara scolara’’

Tema proiectului,,Traim atata timp cat traieste natura’’

Perioada de desfasurare: 03-09.08.2016

Numar locuri :40 +4 cadre didactice insotitoare

Serviciile de cazare , masa, transport  vor fi suportate de parintii sau sustinatorii legali ai copiilor si tinerilor.

Pret : 390 lei/pers./sejur  (6 nopti cazare, 6 pensiuni complete)

 Costul privind serviciile educationale nonformale si materialele necesare actiunilor desfasurate pentru persoanele beneficiare la tabere tematice vor fi suportate de Ministerul Tineretului si Sportului.

9. Obiective:

- Sprijinirea copilului  pentru a manifesta interes si curiozitate pentru cunostintele din domeniul ecologiei;

 

- Stimularea copilului pentru a desfasura activitati cu caracter experimental si demonstrativ prin care sa contribuie la pastrarea sanatatii mediului (reciclarea de materiale,ingrijirea unor spatii verzi);

 

-Sa recunoasca fiinte si fenomene din mediul inconjurator si caracteristicile acestora;

 

- Educarea capacitatii de a ocroti si respecta natura;

 

- Cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intra in componenta acesteia:aer, apa, plante, animale;

 

- Educarea copiilor in sensul pastrarii sanatatii mediului in care traiesc;

 

- Antrenarea lor in activitatile menite  sa contribuie la ingrijirea unor arbori, a spatiului verde;