pickerimage 2

 

  Ministerul Tineretului si Sportului  prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arges   organizeaza in vacanta de vara 2016, urmatoarele tipuri de tabara :

tabere sociale, astfel : 

  1.  Tabere cu caracter social

Nr.locuri aprobate de M.T.S. – 219 locuri ;

Beneficiarii taberelor sociale vor fi  in procent de 50% elevi care beneficiaza de o masura de protectie speciala, instituita conform legii nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest sens, va rugam sa ne sprijiniti in perfectarea documentelor pentru 110 copiii,  potrivit  adresei MTS si Ordinului  nr.472/24.05.2016.

Art. 4 (2)  Directiile de asistenta sociala si protectia copilului centralizeaza dosarele de participare pentru elevii care beneficiaza de o masura de protectie speciala, instituita conform legii nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, le avizeaza , in limita locurilor disponibile  si le transmit spre aprobare Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Arges.

Dosarele vor contine:

-          Cerere tip- conform anexei nr.1.1,(atasata la prezenta adresa);

-          hotararea Comisiei pentru Protectia Copilului sau sentinta judecatoreasca prin care s-a instituit masura de protectie speciala;

-          adeverinta care atesta calitatea de elev in invatamantul de stat si media la invatatura din ultimul an scolar. Pentru participare la tabara sociala este obligatoriu  media 10 la purtare sau calificativul ,,FOARTE BINE’’.   

Art.6: In situatia in care numarul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decat numarul locurilor aprobate, elevii vor fi selectati avand la baza urmatoarele criterii:

  • mediile generale din ultimul an scolar  incheiat;
  • performantele sportive;
  • performantele artistice.

Art.19:Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului care au participanti in taberele sociale, isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la intocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora si transmiterea lor catre D.J.S.T.Arges.

Beneficiarii taberelor sociale vor fi in procent de 50% elevi  proveniti din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de pana la 50% din salariul minim brut pe economie.

In acest sens, va rugam sa ne sprijiniti in perfectarea documentelor pentru 109 de copii,  potrivit adresei MTS si Ordinului  nr.472/24.05.2016.

Art. 4 ( 1) Scolile centralizeaza dosarele de participare pentru elevii proveniti din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de pana la 50% din salariul minim brut pe economie.

 si le trimit spre avizare la Inspectoratul Scolar Judetean Arges. Pentru completarea dosarelor , scolile pot cere acte doveditoare referitoare la anchetele  sociale, de la primariile de care apartin elevii.  Inspectoratul scolar le avizeaza in limita locurilor disponibile,  si le transmit Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Arges.

Dosarele vor contine:

-          cerere tip- conform anexei nr.1.1,(atasata la prezenta adresa);

-          documentele care atesta faptul ca elevul este provenit din familii al caror venit mediu lunar pe membru de familie este de pana la 50% din salariul minim brut pe economie;

-          adeverinta care atesta calitatea de elev in invatamantul de stat si media la invatatura din ultimul an scolar. Pentru participare la tabara sociala este obligatoriu  media 10 la purtare sau calificativul ,,FOARTE BINE’’.   

Art.6: In situatia in care numarul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decat numarul locurilor aprobate, elevii vor fi selectati avand la baza urmatoarele criterii:

  • mediile generale din ultimul an scolar  incheiat;
  • performantele sportive;
  • performantele artistice.

Art.17: Directiile care administreaza centre de agrement/baze turistice in ale caror locatii se vor desfasura tabere sociale, vor avea obligatia sa asigure o gratuitate destinata unui cadru didactic insotitor pentru un grup de 10 beneficiari ai taberelor sociale;

Art.18: Scolile si Inspectoratul Scolar Judetean Arges care au participanti in taberele sociale, isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la intocmirea dosarelor beneficiarilor ,avizarea  acestora si transmiterea lor catre D.J.S.T.Arges.

Art.20 : Participarea altor persoane decat elevii beneficiari de drept si cadrele didcatice  insotitoare de grup ( 1 la 10) este strict interzisa.

  1. Tabere pentru prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti , conform Ordinului M.T.S. nr.409/28.03.2013 ;

Nr.locuri aprobate de M.T.S. – 43 ;

Art.4) Cererea privind acordarea unui loc de tabara gratuit se depune insotita de o copie dupa documentul care atesta gradul de handicap si o adeverinta emisa de unitatea de invatamant, care sa ateste incadrarea intr-o forma de invatamant, la sediul DJST Arges .

Art. 5) Cererea poate fi depusa atat de parintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap cat si de un reprezentant al unitatii de invatamant de care apartine.In cazul studentilor cererea pate fi depusa atat personal cat si prin reprezentant.

Art.7) Locatiile in care se vor desfasura taberele SOCIALE si DIZABILITATI vor fi in centrele de agrement aflate in administrarea M.T.S. prin Directii. Cazarea se va face in mod obligatoriu in camere cu maxim 6 locuri.