anunt licitatie

 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş – cu sediul în Piteşti, Str. Griviţei, nr. 1-3, jud. Argeş, CUI 27448198 – instituţie publică din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului organizează în data de 18.10.2017, orele 12.00, la sediul său, licitaţie publică privind închirierea următoarelor imobile:

  1. Spaţiu în suprafaţă de 8,79 mp situat în imobilul sediu, (sub scară intrare), Complex comercial “Fortuna”, Str. Griviţei de participare la licitaţie 1120 lei;
  2. Teren situat în incinta Complexului Sportiv Sala Sporturilor “Trivale” – în spatele Complexului Sportiv, cu suprafaţa de 230 mp, Str. N. Dobrin, nr. 12, jud Argeş - garanţie de participare la licitaţie 2540 lei.

          Condiţiile de participare la licitaţie sunt cele din documentaţia de închiriere, documentaţie ce poate fi  procurată de la sediul instituţiei – telefon 0248/213.443, contra sumei de 50 lei pentru fiecare imobil.

Depunerea ofertelor se va face până la data de 17.10.2017, ora 16.00 iar şedinţa de deschidere a acestora va fi la data de 18.10.2017, ora 12.00, la sediul instituţiei.

Garanţia de participare la licitaţie va fi achitată până la data depunerii ofertelor, la casieria unităţii în numerar, sau prin virament bancar în contul RO04TREZ0465005XXX013965, documentelor doveditoare trebuind să fie ataşate ofertelor depuse de ofertanţi”